Deursen Dieden

De ingebeitelde gemeentenamen. Er staan 3 palen gemeld in het overzicht van Rijksmonumenten. De paal aan de Osstraat heb ik niet gevonden.

Aan de Herpseweg, ongeveer 40 m vóór die doodloopt.
"Aan het eind van de 19e eeuw zijn deze stenen waarschijnlijk geplaatst. Wonder boven wonder zijn ze bewaard gebleven. Tot 1700 was Deursen zelfstandig maar in 1700 samengevoegd tot één gemeente met Dennenburg: Deursen/Dennenburg. De naam betekent doorstroming van water of overlaat. Andere plaatsnamen met dezelfde betekenis zijn: Doorn en Deurne. Dennenburg was een heerlijkheid. Later verenigd met de heerlijkheid van Neerlangel en in de 14e eeuw met de heerlijkheid van Herpen en Ravenstein.
Dieden betekent bewoonbare plaats aan de dijk. Zij was een eigen heerlijkheid en hoorde bij het land van Maas en Waal in de provincie Gelderland. In 1875 is het kasteel van Dieden afgebroken." Informatie Jan Ulijn.
De tweede steen aan de Galgenstraat, 100m oostelijk van de kruising met de Weijenstraat.